Evoluţia salariilor în luna iulie

1057

În luna iulie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2563 lei, cu 1,9% mai mare decât în luna iunie 2015. Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1849 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 31 lei  (1,7%).

Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (4907 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1088 lei).

Salariul mediu in iulie 2015 fata de iulie 2014

Comparativ cu luna iulie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 7,6%. Indicele câştigului salarial real  faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 109,4%.Indicele câştigului salarial real a fost de 101,9% pentru luna iulie 2015 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 140,1%, cu 2,6 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna iunie 2015.

În luna iulie 2015, în majoritatea activităţilor din sectorul economic nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a aplicării prevederilor legale pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată , acordării de premii ocazionale (inclusiv prime de vacanţă şi pentru performanţe deosebite), sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou), dar şi realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte).

salariu mediu net economica.net

sursa foto: economica.net

Cele mai mari creşteri salariale

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:
-cu 14,2% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, respectiv cu 14,1% în alte activităţi extractive;
-între 6,0% şi 8,0% în depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea altor mijloace de transport;
-între 4,5% şi 5,5% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, hoteluri şi restaurante, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune .

Domeniile în care au scăzut salariile

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna iunie de premii ocazionale (inclusiv prime de vacanţă), sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice.
Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:
-cu 10,9% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
-între 9,5% şi 10,0% în activităţi de editare, fabricarea băuturilor;
-între 2,0% şi 4,5% în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, cercetare-dezvoltare, activităţi de servicii anexe extracţiei, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale.

COMENTARII:

Comments are closed.