Proiectul „Antreprenor ACASĂ” a fost lansat

0

Asociația Inceptus România împreună cu partenerii: ROMBEL-COMMUNAUTE ROUMAINE EN BELGIQUE/ROMBEL – COMUNITATEA ROMÂNILOR DIN BELGIA, Asociația Dezvoltarea Capitalului Uman și SC. FiaTest SRL implementează proiectul „Antreprenor ACASĂ” începând din data de 22.09.2017.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 36 luni și beneficiază̆ de cofinanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 “Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7. “Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, program Diaspora Start-Up”.

Proiectul „Antreprenor ACASĂ” este adresat românilor din Diaspora care doresc să se întoarcă acasă și să dezvolte afaceri în România.  Proiectul va oferi sprijinul de care românii din Diaspora au nevoie pentru a investi în România, pentru a se reloca acasă și a-și reconstrui o viaţă și o carieră aici.

Valoarea totală eligibilă 15.177.597,65 lei din care: 12.848.456,70 lei contribuția Uniunii Europene și 2.267.374,71 lei contribuția din bugetul național al României. Co-finanțarea eligibilă a Solicitantului este: 61.766,24 lei.

În cadrul proiectului ne adresăm unui număr de minim 350 de persoane din Diaspora care doresc să își îmbunătățească competențele antreprenoriale cu scopul înființării de afaceri non-agricole în România. Prin intermediul Platformei e-learning 100% Antreprenor, 300 persoane vor beneficia de Programul integrat de formare antreprenorială. Tuturor persoanelor înscrise în proiect li se oferă posibilitatea participării la concursul de planuri de afaceri.

 Cele mai bune 56 planuri de afaceri non-agricole care se vor înființa în oricare din regiunile României cu excepția Bucuresti – Ilfov vor fi primi finanțare, precum și servicii personalizate de consiliere, consultanță și mentorat pentru dezvoltarea afacerii inițiate. Fiecare beneficiar de finanțare are obligația creării a minim două locuri de muncă în cadrul afacerii proprii.

Finanțarea acordată (ajutor de minimis) este în valoare de aproximativ 33.325 Euro (respectiv 148.400,00 lei calculat la cursul Inforeuro aferent lunii octombrie 2016  – 4,4530 lei/euro)  pentru fiecare Plan de Afaceri selectat. Se va asigura susținerea și promovarea continuă a afacerilor finanțate și după finalizarea proiectului.

Toate serviciile oferite beneficiarilor proiectului sunt gratuite.

COMENTARII: