Ingineria, profesie dorită de mii de tineri

0

6200 de canditaţi s-au înscris la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în dorinţa de a urma o carieră în inginerie, depăşind astfel cifrele de înscrişi din anii anteriori.

Specializările cu concurența cea mai mare

Specializările cele mai atractive au fost cele din zona IT: Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei; Automatică şi Calculatoare; Inginerie Electrică, unde concurenţa a ajuns până la 4,67 candidaţi pe un loc.

La Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, concurenţa a depăşit 3 candidaţi pe un loc, candidaţii care au ales UTCN fiind orientaţi încă de la început pentru învăţământul de la Cluj, în condiţiile în care toate facultăţile de arhitectură au suţinut concurs de admitere în aceeaşi periodă.

Domenii de interes

Interesul deosebit al firmelor şi parteneriatele multiple cu mediul socio-economic pentru facultăţile de profil mecanic, au stimulat interesul deosebit al candidaţilor pentru aceste facultăţi, concurenţa maximă fiind de 2,26 candidaţi pe un loc.

glass-facade-2510308_1280

Având în vedere evoluţia din domeniul construcţiilor şi al clădirilor eficiente, candidaţii s-au orientat şi spre specializările Facultăţilor de Construcţii şi Instalaţii, cu o concurenţă semnificativă de 1,57 candidaţi pe un loc, extrema maximă.

Trendurile actuale ale evoluţiei pieţei muncii, evoluţia tehnologiei în toate domeniile de activitate, precum şi pregătirea tehnică de specialitate de la Cluj, au stat la baza alegerilor candidaţilor care s-au orientat în acest an spre Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, în sesiunea de admitere vară 2017.

COMENTARII: