Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, investiție în extensia de la Alba Iulia

0

UniversitateaTehnică din Cluj-Napoca dezvoltă infrastructura de la extensia universitară Alba Iulia printr-un proiect în valoare de peste 9 milioane de lei.

UTCN a semnat în luna mai 2020, contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul ”Dezvoltarea infrastructurii de educație și formare la extensia din Alba Iulia, a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în vederea promovării învățământului terțiar universitar”, cod MySMIS: 120140.

Imobilul, situat în municipiul Alba Iulia str. Alexandru Ioan Cuza nr. 23, a intrat în administrarea UTCN pentru o perioadă de 20 de ani și va fi reabilitat în cadrul proiectului câștigat de universitate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea Infrastructurii Educaționale. Valoarea totală a proiectului este de 9.062.634 lei iar termenul de finalizare este 30 aprilie 2023.

Obiectivul general al proiectului este creșterea relevanței învățământului terțiar universitar și consolidarea rolului Universității Tehnice din Cluj-Napoca, extensia Alba Iulia, în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive din Regiunea Centru, prin asigurarea unei activități didactice și de cercetare de calitate, orientate spre creștere inteligentă, durabilă și favorabile incluziunii.

Concret, reabilitarea spațiului în cauză presupune amenajarea a două amfiteatre, săli de laborator, sală de bibliotecă, sală de lectură, spații anexe și tehnice care să deservească 550 de studenți, la standarde de calitate academică și europene pentru a susține consistent un nivel de pregătire educațională, angajabilitatea absolvenților, competitivitatea sectorului privat și nevoile pieței de muncă regionale. Mai mult, proiectul prevede dezvoltarea bazei materiale și a resurselor suport pentru activitatea de cercetare și inovare susținute de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, extensia Alba Iulia, în cadrul laboratoarelor de simulare, modelare și proiectare asistată de calculator, respectiv pentru tehnologii inovative de fabricație, cu scopul de a asigura un nivel cros-sectorial și superior calitativ de formare, deschis studenților, masteranzilor și doctoranzilor, adaptat nivelului de dezvoltare tehnologică, specializare inteligentă și cerințelor sectoarelor economice.

Proiectul va avea un impact urban și regional substanțial și va genera o serie de beneficii sociale și economice. Investiția va schimba estetica urbană a municipiului Alba Iulia la intrarea principală dinspre Cluj-Napoca, iar în timp, va putea impune dezvoltarea unui campus universitar și rezidențial în zona de proximitate. UTCN se va consolida ca un motor de creștere economică prin creșterea angajabilității absolvenților în activitățile economice locale, județene sau regionale și a nivelului de calificare educațională tehnică prin calificările oferite.

COMENTARII: